Edited by Mustafa Ziyalan & Amy Spangler

Brand-new stories by: Muge Iplikci, Behcet Celik, Ismail Guzelsoy, Lydia Lunch, Hikmet Hukumenoglu, Riza Kirac, Sadik Yemni, Baris Mustecaplioglu, Yasemin Aydinoglu, Feryal Tilmac, Mehmet Bilal, Inan Cetin, Mustafa Ziyalan, Jessica Lutz, Tarkan Barlas, Algan Sezginturedi, and others.


Surrounded by two seas, split by the Bosphorus Strait, and pierced by the Golden Horn, Istanbul stretches between Europe and Asia. A city at once ancient and modern, it is the quintessentially postcard-perfect metropolis. But don’t let the alluring vistas fool you: For beneath its veneer as the meeting place of cultures, religions, and ethnicities, lies a heart of darkness, seething with suppressed desire, boiling with frustration, and burning with a fervor for vengeance. If there is a city with its own unique brew of noir, Istanbul is it.

From the pitch-black and the ephemeral to the realistic and the surreal, from the open-hearted and the fanatic to the malicious and sadistic, from the butcher out for meat to the lamb who wants to live, these stories rip away the enchanting facade to reveal the shadowy side of Istanbul’s soul.

Comprised of entirely new stories by some of Turkey’s most exciting authors–some still up-and-coming, others well-established and critically acclaimed in their homeland, as well as by a couple of “outsiders” temporarily held hostage in the city’s vice–Istanbul Noir introduces a whole new breed of talent. As you succumb to the wiles of the city’s storytellers, however, be warned–their narrators are notoriously unreliable, and their readers, even more so.

Everest Yayınları

Satın almak için tıklayın

Editörler: Mustafa Ziyalan ve Amy Spangler

Kara İstanbul’a hoş geldiniz: ayakkabılarınızı, düğüm düğüm beklentilerinizi kapıda bırakın. Buyurun, girin.


İstanbul, batı’yla doğu’nun sözcüğüm tam anlamıyla buluştuğu yer, bir kavuşma noktası, bir kavşak. Aynı zamanda coğrafyanın yamanmaz biçimde yırtıldığı, sürekliliğin çatladığı uğrak, kımıl kımıl bir kırık. Tam iki anakaranın, Asya’yla Avrupa’nın buluştuğu tek kent: Boğaz’ın yardığı, Haliç’in şişlediği. Karadeniz’in, Marmara’nın okşadığı. Debbağ’ın sevdiği deriye yaptığı gibi, doğa ana burayı döverek, severek dünyanın en hayret verici yerlerinden biri haline getirmiş. İnsanların binyıllardır burada takılıyor oluşuna şaşmamak gerek.

Bir yandan İstanbul’dan gitti gidecek olmakta ısrar edip öte yandan da hiçbir yere gitmediğinizde. Gerçek bir İstanbullu olup çıktığınız söylenir. Buraya herkes bir yerden gelir, evet, ama orası hiçbir zaman İstanbul değildir. Bu klişeler ola ki İstanbul’un hem iten hem çeken doğasına, bu doğanın estetik, ekonomik, mistik, son çözümde açıklanamaz çekiciliğine, kendine ait olanı yok etme ya da dışına itme eğilimine örnek oluştururlar. Hem aşka hem de nefrete ilişkin bir kenttir İstanbul; tutkuların kabardığı ve yere kat kat artarak indiği bir kent.

Medyadan

The Guardian

Malcolm Burgess

“One of the 10 of the best books set in Istanbul” For those fascinated by the darker side of cities, this collection of 16 stories gives some unexpected insights into the people and places – and even the weather – of Istanbul.